Info/Reeglid

I FIFA reeglid

Rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir Reval Girls Cup järgib rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.

NB! Kui FIFA reeglid ja Reval Girls Cup turniiri reglemendis leidub vastukäivaid väited, kehtib turniiri juhendis öeldu.

II Võistkonna suurus ja mänguajad

Vanuserühm Mängijate arv Mängu aeg Palli suurus Suluseis Staadion Kuupäevad
Tüdrukud 2009-2011 (U-13) 7 vs 7 2 x 15 min Nr. 4  – Saku kunstmuru 31.07.2021

III Vanemate mängijate kasutamine turniiril

Vanuseklassides 2009-2011 (U-13)  võib ühes võistkonnas osaleda maksimaalselt 2 mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil

Näiteks: 2009-2011 (U-13) vanuseklassis võib kaasa teha ühe võistkonna eest 2 mängijat, kes on sündinud hiljem kui 1.08.2008.

IV Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

Reval Girls Cup noorte jalgpalliturniiril pole mängijatel lubatud turniiril mängida rohkem kui ühes võistkonnas samas vanuseklassis. Juhul kui eiratakse reeglit, diskvalifitseeritakse mängija turniirilt ning reeglit rikkunud võistkonna mäng tühistatakse. Turniiri tabelisse märgitakse tulemus -/+ võistkonna kahjuks.

NB! Turniiri korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

V Turniiri süsteem

Reval Girls Cup on jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks.

Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 4- kuni 6-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

 1. omavaheline mäng
 2. omavaheliste mängude väravatevahe
 3. üldine väravatevahe
 4. löödud väravate arv
 5. distsiplinaarkaristused
  1. mängudest loobumine, tulemuse tühistamine
  2. punased kaardid
  3. kollased kaardid
 6. loos

Play-off süsteemis mängitakse Reval Girls Cup turniiril välja kõik kohad. Iga vanuseklassi kohamängude süsteem tehakse korraldajate poolt teatavaks 1 nädal enne turniiri algust.

VI Penaltid

Play-off’is (kohamängudes) ja finaalis viiki jäänud mängudele järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid (3). Lisaaega turniiri mängudes ei rakendata.

VII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas.

Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu.

Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aktsepteeritud.

Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes.

Protesti menetlemise tasu on 75 EUR. Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

VIII Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 3-liikmeline žürii. Žürii koosneb turniiri peakohtunikust ja kahest turniiri peakorraldajast.

NB! Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu!

IX Kohtunikud

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt või turniiri peakohtuniku poolt.

X Loobumiskaotused

Kui 7v7 (2009-2011) turniiril pole 5 minutit peale ametliku mänguaja algust vähemalt 4 mängijat, kantakse turniiri tabelisse +/- kaotus.

XI Auhinnad

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate ja medalitega.

XII Meditsiin/arstiabi

Jalgpalliturniiri Reval Girls Cup korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine.

Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

XIII Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril Reval Girls Cup peetavaks mänguks.

NB! Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust (Nt eemaldamine turniiri lõpuni). Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakohtunikule, kes teeb lõpliku otsuse. Turniiri peakohtuniku langetatud otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele. Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

XIV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülerivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga.

XV Garantii

Jalgpalliturniiril Reval Girls Cup osalemine kinnitab, et võistkond on teadlik kõikidest turniiri poolt kehtestatud reeglitest.

XVII Mängupallid

Reval Girls Cup kannavad kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget “FIFA APPROVED” või “FIFA INSPECTED”.

XVII Turniiril võistkonna registreerimine

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud registreerimislehe turniiri korraldajatele. Võimalusel saab esitada allkirjastatud registreerimislehte e-posti teel aadressile info@revalgirlscup.eu.

Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Võistkondadel ei ole lubatud turniiri käigus lisada registreerimislehele mängijaid juurde.

Iga võistkonna esindaja on kohustatud andma allkirja, mis kinnitab turniriile saabumist, nõustuma Reval Girls Cup reeglitega ning kursis olema võimalike muudatusega.

XVIII Mängu alustamine ja sellega kaasnevad reeglid

Võistkond on kohustatud olema 10 minutit ennem väljakul, kus nende mäng aset leiab.

Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste.

Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.

Võistkonna suurus 7v7 – 18 mängijat.

XIX Eriolukord, turniiri korraldus

Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab!

NB! Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!